Ουρλιάζει όλος ο κόσμος της διανόησης με αρχηγό τον Άδωνι Γεωργιάδη (!!!) για την κατάργηση των αρχαίων από τα σχολεία.

Δεν ξέρουμε για τα αρχαία του Άδωνι, πάντως εμείς το μόνο χρήσιμο που μάθαμε 6 χρόνια είναι ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως, γεννά παραφροσύνη».