/του Λουκά Σκουρολιάκου

Η τεχνολογία της πληροφορικής και οι εφαρμογές της έχουν αλλάξει ριζικά την κοινωνία μας, τόσο σε εργασιακούς όσο και σε κοινωνικούς τομείς. Ως μάθημα μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα στους μαθητές και αυριανούς εργαζόμενους, ανθρώπους της κοινωνίας, γι αυτό οφείλει να ακολουθεί τις εξελίξεις στον τρόπο διδασκαλίας, αλλά και στο τρόπο που υποστηρίζει την εκπαίδευση στους τομείς της διδασκαλίας.

Στο παρόν κείμενο θα υπάρξει απόπειρα ανάδειξης μιας μορφής υποστήριξης της εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου.

Η πληροφορική είναι παντού, οπότε πρέπει ο κόσμος να είναι τεχνολογικά ενημερωμένος, κάθε εργασία στο σήμερα αλλά και στο αύριο έχει τη χρήση του υπολογιστή ως κομμάτι της. Και η χρήση είναι κάτι παραπάνω από άνοιγμα e-mail και είσοδο στο διαδίκτυο για κοινωνική ενασχόληση.

Οι πλατφόρμες e-learning και τα ψηφιακά αποθετήρια αποτελούν ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπου ο κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση στα βιβλία σε ψηφιακή μορφή, διαθέσιμα 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ψηφιακές τάξεις ή Ψηφιακές Βιβλιοθήκες;

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πώς θα επωφεληθούν από τη ορθή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών;

Οι εικονικές τάξεις και το διαδικτυακό μάθημα -ως συνοδευτικά υλικά στην εκπαίδευση- είναι ένας εφικτός υποστηρικτικός πυλώνας ήδη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν και ακόμα πρέπει να γίνουν μεγάλα βήματα προς τα εμπρός για την καλύτερη υποστήριξη των καθηγητών και των φοιτητών.

Η πληροφορία είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ώρες την εβδομάδα, οι μαθητές μπορούν να έχουν μία πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ τους και με τους καθηγητές για να θέσουν ερωτήσεις, αναπτύσσοντας σαν κοινότητα τη γνώση που υπάρχει, βοηθώντας τους καθηγητές/τριες στο δύσκολο έργο τους.(2)

Η ερευνητική εργασία με τίτλο «Information Technology in Education» (1) καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

  1. Αναπτύσσοντας τα εργαλεία εκμάθησης στους τομείς της πληροφορικής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προωθούνται προσόντα για καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση

  2. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής για περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενδυναμώνεται η αύξηση αποδοτικότητας

  3. Με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής, βοηθά το κόστος έρευνας προς όφελος των μαθητών

  4. Τέλος, μέσω της πληροφορικής, δημιουργούνται καλύτεροι δεσμοί συνεργασίας.

Επίσης σε μια άλλη ερευνητική εργασία με τίτλο «The Use of Information Technologies in Education»(3):

Αναφέρεται πως «οι πλατφόρμες e-learning δε θα αντικαταστήσουν την παρούσα εκπαιδευτική μέθοδο, αλλά θα δρουν όλο και περισσότερο ως συνοδευτικά υλικά και οι μαθητές στην έρευνα απαντούν θετικά στη χρήση και στο ότι προσφέρουν δυνατότητες που τους κάνουν ακόμα πιο αποδοτικούς».

Ο Ρόλος μιας πλατφόρμας ψηφιακής διαμοίρασης γνώσης

Η τεχνολογία των πληροφοριών/τεχνολογία πληροφορικής, πέραν της υποστηρικτικής της λειτουργίας στην εκμάθηση, μπορεί να βοηθήσει και στη διεκπεραίωση και λειτουργικότητα του ίδιου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Με τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες είναι εφικτό να υπάρχει καταγραφή και ενημέρωση της προόδου των μαθητών, ώστε και οι ίδιοι οι μαθητές/τριες να είναι ενημερωμένοι/ες για το που χρειάζεται να εργαστούν περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι.

Με την ύπαρξη online βιβλιοθηκών και καταγραφή της προόδου, οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές εκδόσεις των σχολικών βιβλίων και σημειώσεων. Πολλές φορές τα βιβλία δεν έφταναν ποτέ στην ώρα τους στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια. Με την ύπαρξη ψηφιακών σημειώσεων και βιβλίων, οι μαθητές θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής κάνουν τη δια βίου μάθηση προσβάσιμη σε όλους ανεξαιρέτως κοινωνικού επιπέδου, γιατί στη ζωή δε σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε και η πληροφορική κάνει την προσπάθεια για μάθηση πιο προσιτή με τα κατάλληλα εργαλεία.

Η αρχή μπορεί να γίνει με την ύπαρξη των online αποθετηρίων γνώσης (Διαδικτυακή βάση δεδομένων που συλλαμβάνει, οργανώνει και κατηγοριοποιεί συστηματικά πληροφορίες βάσει γνώσης), για τους μαθητές.

Μία τέτοια κίνηση θα ήταν καλό να ξεκινήσει από στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, όπου τα μαθήματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη ειδική καθοδήγηση. Ακόμα, θα υπάρχουν και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με μελλοντικό ακαδημαϊκό προσανατολισμό, κάτι που είναι απαραίτητο σε αυτές ειδικά τις δύο τάξεις. Κυρίως, όμως, λόγο του μεγέθους των τμημάτων δεν είναι εφικτό όλοι οι μαθητές και μαθήτριες να εξερευνήσουν τις επιλογές και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Μαθητών

Το διδακτικό υλικό αργεί να φτάσει πολλές φορές στα σχολεία και αυτό είναι μία αλήθεια. Η ύπαρξη των βιβλίων και σημειώσεων/ασκήσεων σε ψηφιακή μορφή, μπορεί να βοηθήσει πολλούς μαθητές, σίγουρα υπάρχουν και μαθητές και μαθήτριες που δεν έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους, σε υπολογιστές ή tablets. Πρέπει τα σχολεία, μέσω της πλήρους υποστήριξης και χρηματοδότησης από την κυβέρνηση ( Υπ. Παιδείας), να εξοπλιστούν με υπολογιστές στις βιβλιοθήκες τους και έναν αριθμό ψηφιακού εξοπλισμού για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Είναι μια κίνηση καθόλα εφικτή από οικονομικής και διαχειριστικής πλευράς από τη μεριά του Υπουργείου.

Το διαδικτυακό αποθετήριο παραμένει ένα συμπληρωματικό μέσο στην εκπαίδευση, αλλά σε μία εποχή που το διαδίκτυο είναι παντού και η χρήση του υπολογιστή βρίσκεται (σχεδόν) σε κάθε επάγγελμα, είναι ένα βοήθημα για τη αντιμετώπιση των στόχων εισαγωγής σε μια ακαδημαϊκή σχολή της επιλογής τους και εξοικείωση με την αναζήτηση γνώσης, πέραν από του ότι μεταφέρεται στις τάξεις, με διαφάνειες επιπλέον ύλης και ασκήσεις.

Για να πετύχει το παραπάνω πρώτο εγχείρημα στην ενσωμάτωση της υποστηρικτικής ψηφιακής εκπαίδευσης, η κυβέρνηση οφείλει να παρέχει τις σωστές υποδομές πληροφορικής και εκπαίδευσης. Όπως και παροχή υλικού εξοπλισμού στους μαθητές και τις μαθήτριες.

Η ιδέα της ύπαρξης καμερών που παρέχουν live stream το μάθημα, εκτός από αντιδεοντολογική, είναι και πεταμένος εξοπλισμός και κρατικό χρήμα.

Οι μαθητές/τριες βρίσκονται σε μία ηλικία που η διάδραση με τους οικείους και καθηγητές/τριες, αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο στη ανάπτυξη του χαρακτήρα, η επικοινωνία και η δυνατότητα να μιλάει μέσα σε ένα πλήθος αποτελεί μεγάλο εργαλείο για την επαγγελματική και ενήλικη ζωή. Αυτό αποτελεί μία δεξιότητα που πολλές φορές δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία και το βάρος φεύγει από την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων διάπλασης χαρακτήρα και πέφτει σε μία στείρα αποστήθιση «γνώσης».

Συνοψίζοντας, η πρόσβαση στη γνώση αποφέρει θετικά αποτελέσματα και οι νέες τεχνολογίες είναι εδώ, όπως πριν αιώνες η έλευση της τυπογραφίας έκανε την πρόσβασης στη γνώση πιο εύκολη. Τώρα και τα ψηφιακά αποθετήρια, η ψηφιακή μορφή συγγραμμάτων κάνει ξανά τη γνώση διαθέσιμη, ως βοήθημα στο δύσκολο έργο της ορθής εκπαίδευσης των μαθητών. Αναγνωρίζοντας πώς η ελληνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα αποτελεί μια λεπτή περίπτωση, μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι το ποσοστό συνανθρώπων μας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (5). Παρόλα αυτά υπάρχουν οι δυνατότητες και η όρεξη, ώστε να μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις προς το καλύτερό.

Το παρόν κείμενο αποτελεί μια πρόταση για την επέκταση μίας τεχνικής που υπάρχει ήδη, άλλα δεν έχει αξιοποιηθεί στο μέγιστο της δυνατότητάς της. Θα πρέπει να υπάρξουν αρκετές τροποποιήσεις, όχι μόνο από τη σκοπιά της υποδομής, αλλά και από τη δυνατότητα και τις αντοχές των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Γι αυτό χρειάζονται υποστήριξη για τον σκοπό αυτό.

Πηγές

  1. The Use of Information Technologies in Education

  2. The Use of Digital Repositories for Enhancing Teacher Pedagogical Performance

  3. Information technology in education

  4. Διερεύνηση και συγκριτική μελέτη συστημάτων υποδομής για υλοποίηση MOOC.

  5. Νοικοκυριά με πρόσβαση στο Διαδύκτιο (Ελλάδα)

  6. Νοικοκυριά με πρόσβαση στο Διαδύκτιο (Ελλάδα)