Συνέντευξη με τον Πανάγο Γεωργόπουλο, υπεύθυνο του Υπουργείου Παιδείας για το πρόγραμμα ένταξης των προσφυγόπουλων στα σχολεία:

«Κύριος στόχος μας είναι η εξασφάλιση της ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών…»

/ Συνέντευξη στη Ζωή Μακρυγιάννη

Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία ένταξης των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία;
Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας ξεκίνησε επίσημα στις 10 Οκτωβρίου σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο, και κάθε εβδομάδα ανοίγουν νέες Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) σε σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.
Το άνοιγμα νέων τάξεων για τα προσφυγόπουλα προγραμματίζεται πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά  και το ότι ο πληθυσμός και η τοποθεσία των Κέντρων Φιλοξενίας δεν είναι σταθερά. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει να παρακολουθούν προσφυγόπουλα από 12 Κέντρα Φιλοξενίας.

Τι ακριβώς επιδιώκεται μέσω αυτής της διαδικασίας και πως πιστεύετε ότι θα επωφεληθούν τα παιδιά μέσω αυτού; 
Η διασφάλιση και η διευκόλυνση της πρόσβασής των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση είναι βασικό καθήκον, υποχρέωση, αλλά και πολιτική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Κύριος στόχος μας είναι η εξασφάλιση της ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών και η ένταξη τους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από μια μεταβατική περίοδο προετοιμασίας. Πρώτη μας επιθυμία είναι να αποκτήσουν τα παιδιά μια σχολική κανονικότητα και έπειτα, να μάθουν την ελληνική και να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της προενταξιακής χρονιάς.
Ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται; 
Το πρόγραμμα του Υπουργείου αφορά στο φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης -νηπιαγωγείο  έως  γυμνάσιο- και διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Τα παιδιά 4-6 ετών θα παραμείνουν κοντά στους γονείς τους και θα παρακολουθήσουν δραστηριότητες προσχολικής αγωγής σε αίθουσες νηπιαγωγείων, που θα εγκατασταθούν εντός των Κέντρων Φιλοξενίας, όπου νηπιαγωγοί θα αναλάβουν την σταδιακή εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα παιδιά 6 έως 15 ετών εντάσσονται σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) των γειτονικών Δημοσίων Δημοτικών και Γυμνασίων κατά τις μεσημεριανές ώρες (14:00 – 18:00). Τα παιδιά  διδάσκονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών, αγγλικής γλώσσας, πληροφορικής, φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικών.
Προβλέπεται η πλήρης ένταξη των παιδιών στα πρωινά τμήματα και σε τι βάθος χρόνου; 
Το πρόγραμμα του Υπουργείου έχει διαμορφωθεί με την προοπτική της πλήρους ένταξής των παιδιών είτε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  -ακόμα και μέσα στο σχολικό έτος 2017-2018, εφόσον κάποια από τα παιδιά είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα πρωινά τμήματα-  είτε την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα άλλης ευρωπαϊκής χώρας, σε περίπτωση μετεγκατάστασής τους.
Γιατί αντιδρούν κατά τη γνώμη σας ορισμένες τοπικές κοινωνίες -ελάχιστες ευτυχώς- σε αυτή τη διαδικασία; 
Είναι, πράγματι, μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες και θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από κακή ενημέρωση και ανησυχίες για τα θέματα εμβολιασμών των παιδιών. Τα επιχειρήματα, όμως, που χρησιμοποιούνται, δείχνουν πολύ συχνά ότι είναι αποτέλεσμα άγνοιας ή και παραπληροφόρησης.  Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, όπως και όλων των παιδιών, δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Σε αυτήν την πολιτική μας επιλογή δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω.