/Συνέντευξη στην Ελένη Νικολάτου

Δεδομένων των προβλημάτων διαβίωσης και ένταξης που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, το Σπούτνικ συνάντησε τους Generation 2.0 RED, προκειμένου να συζητήσουμε για τα προβλήματα αυτά, καθώς και για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που οργανώνει η ομάδα τους.

 

-Τι είναι και πώς ξεκίνησε το Generation 2.0 RED;

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προάγει την ισότιμη συμμετοχή όλων των ανθρώπων με διαφορετική καταγωγή στην ελληνική κοινωνία.

Η ομάδα αυτήν τη στιγμή απαριθμεί 16 άτομα, που συνεργάζονται για να ενδυναμώσουν τις κοινότητες στη βάση τους, δίνοντάς τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνουν ενεργοί πολίτες στην Ελλάδα. Στις βασικές υπηρεσίες του οργανισμού περιλαμβάνονται η Νομική & Εργασιακή συμβουλευτική, τα μαθήματα Ελληνικών, η προετοιμασία για τη συνέντευξη πολιτογράφησης, καθώς, επίσης, εξέχουσας σημασίας είναι η συμβολή του οργανισμού στον χώρο της διεκδίκησης δικαιωμάτων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Με πάνω από δώδεκα χρόνια δράσης στο πεδίο χειρισμού προγραμμάτων, διέγερσης προσοχής με καμπάνιες για την ιθαγένεια και διοργάνωσης πλήθους εκδηλώσεων που προάγουν τη διαφορετικότητα, το G2RED ξεκίνησε το 2006 ως άτυπη ομάδα δεύτερης γενιάς μεταναστών που διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους στην ελληνική κοινωνία. Το 2013, το SecondGeneration ενώθηκε με το Ινστιτούτο για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα (i-RED), παίρνοντας τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

-Σημαντικό στοιχείο για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών είναι η εύρεση εργασίας. Πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής που παρέχετε;

H υπηρεσία της εργασιακής συμβουλευτικής δεν στοχεύει μόνο στην κάλυψη της άμεσης ανάγκης των ατόμων για εύρεση εργασίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένων των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι περισσότεροι διαβιούν. Στοχεύει και στην ένταξη, μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας, με την ενδυνάμωση του ανθρώπου, αλλά και την παροχή πληροφοριών ως προς τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, στη διαδικασία αυτή βοηθάει και η ενημέρωση για τη σημασία της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και για την αναγκαιότητα της γνώσης των εργασιακών δικαιωμάτων μας και της υπεράσπισής τους.

-Είναι εύκολο για ένα πρόσφυγα ή μετανάστη να αξιοποιήσει στην Ελλάδα τις γνώσεις ή τα πτυχία που τυχόν έχει από την χώρα του;

Ως προς τα πτυχία που μπορεί κάποιος να έχει αποκτήσει σε μια άλλη χώρα, επειδή συχνά οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν με τα πολύ βασικά, γιατί κινδυνεύουν για διάφορους λόγους στην πατρίδα τους, δεν φέρνουν μαζί τους τα πτυχία και τα διπλώματα που πιστοποιούν τις γνώσεις τους. Συνεπώς, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις πολύτιμες γνώσεις τους. Και αν πάλι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, η διαδικασία ισοτιμίας και αναγνώρισης είναι μακρά. Ως προς τις πιθανές τεχνικές γνώσεις και γενικότερα την τεχνογνωσία που κουβαλά κάποιος μαζί του, επειδή ακριβώς υπάρχει ζήτηση σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες.

-Πόσο περίπλοκες είναι οι διαδικασίες για παροχή ασύλου, ιθαγένειας και άδειας παραμονής; Με τι εμπόδια έρχονται αντιμέτωποι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για να πάρουν τα απαραίτητα χαρτιά;

Κάθε κατηγορία από αυτές που αναφέρετε έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Σε γενικές γραμμές, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα, όσον αφορά στα έγγραφά τους, σχετίζονται, αφενός, με την έλλειψη ενός συμπεριληπτικού νομικού πλαισίου που να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες, και, αφετέρου, με την ορθή εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Η τελευταία εμποδίζεται από τις υπέρμετρες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων, είτε αυτά αφορούν παροχή ασύλου, είτε άδειες διαμονής, είτε ιθαγένεια. Αποτέλεσμα των καθυστερήσεων αυτών είναι η επιμήκυνση της αβεβαιότητας στην καθημερινή τους ζωή.

-Προσφέρετε μαθήματα ελληνικών μέσω ενός προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης, τι ακριβώς είναι αυτό;

Το τμήμα της μη τυπικής εκπαίδευσης του οργανισμού έχει ως βασικό πυρήνα το πρόγραμμα REDucation, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα Ελληνικών και προετοιμασίας για τη συνέντευξη πολιτογράφησης, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν μαθήματα Αγγλικών και υπολογιστών.

Η γλώσσα είναι το κλειδί για την ένταξη ενός ανθρώπου με διαφορετική καταγωγή σε μια χώρα και θεωρείται κύριος παράγοντας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου σε έναν ξένο τόπο. Το πρόγραμμά μας δίνει έμφαση στη χρηστικότητα της γλώσσας, φροντίζοντας να χρησιμοποιούνται νέες μέθοδοι διδασκαλίας, προκειμένου η εκμάθηση γλώσσας άλλης από τη μητρική να γίνεται αποτελεσματικά.

Στις τάξεις μας αυτήν τη στιγμή μετράμε πάνω από 100 μαθητές, ενώ το τμήμα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά εργαλεία όπως το «DiversityVolcano», ένα επιδαπέδιο παιχνίδι για παιδιά που εξοικειώνει τους μαθητές με τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη, εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού, όπως για παράδειγμα το «TheOtherinMe», αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μέσα από εργαστήρια και βιωματικά παιχνίδια, στοχεύοντας στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών που τον προκαλούν.

-Σε μία χώρα με υψηλά ποσοστά ανεργίας και σε συνδυασμό με τις διακρίσεις και την εκμετάλλευση που κυριαρχούν στον χώρο εργασίας, υπάρχουν ευκαιρίες για έναν πρόσφυγα ή μετανάστη να βρει δουλειά;

Φυσικά υπάρχουν, και το βλέπουμε συχνά. Στην υπηρεσία της εργασιακής συμβουλευτικής ενημερώνουμε τους ωφελούμενους για την ανεργία που επικρατεί, αλλά δεν μένουμε εκεί. Εστιάζουμε στα προσόντα που έχει το εκάστοτε άτομο να προσφέρει σε μια θέση εργασίας, σε μια εταιρεία, στο κοινωνικό σύνολο και πώς αυτά τα προσόντα θα παρουσιαστούν καλύτερα ή θα ενισχυθούν με στόχο την πρόσληψη του ατόμου, αν αυτό είναι το ζητούμενο. Στο πλαίσιο αυτό, ως προς την καταπολέμηση των διακρίσεων που μπορεί να υφίστανται οι άνθρωποι αυτοί, το Generation 2.0 RED έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών που συνεχώς αναπτύσσεται, οι οποίες υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο και το δείχνουν έμπρακτα, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης σε μετανάστες και πρόσφυγες.

-Από τους ανθρώπους που έχουν ζητήσει την βοήθεια του Generation 2.0 RED ή έχουν συμμετάσχει στα προγράμματά σας, έχετε κάποια επιτυχημένα παραδείγματα ένταξης που θέλετε να μας πείτε;

Στο Generation 2.0 RED παρέχουμε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται κάποιος για να γίνει ισότιμο μέλος της κοινωνίας που ζει, καθώς κύριο μέλημά μας είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών που ζουν με ίσους όρους στη χώρα. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, αν λάβουμε μάλιστα υπόψιν τη Δεύτερη και Τρίτη γενιά, οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν με ένα ραντεβού εργασιακής συμβουλευτικής, πέρασαν στη νομική συμβουλευτική και κατέληξαν να διαγράψουν μια συνολική πορεία στον οργανισμό μας, παρακολουθώντας μαθήματα Ελληνικών και, στη συνέχεια, προετοιμασίας για την πολιτογράφηση, φτάνοντας να πάρουν μάλιστα την ελληνική ιθαγένεια.

Για περισσότερα παραδείγματα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τη στήλη μας «ChoosingtoDream», μια σειρά από αφηγήσεις ανθρώπων που έκαναν μια νέα αρχή στην Ελλάδα. Πηγή πολλών παραδειγμάτων μπορεί να αποτελέσει και η στήλη «Hide&Seek: Η Είσοδος | Η Αναμονή | Η Ελευθερία», όπου περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με ανθρώπους που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα, άλλους που βρίσκονται χρόνια μπλεγμένοι στα γραφειοκρατικά γρανάζια του ελληνικού συστήματος και αυτούς που κατάφεραν να γίνουν και επίσημα Έλληνες πολίτες. Φυσικά, το βίντεο της καμπάνια μας «Αγκάλιασε τη Διαφορετικότητα» περιέχει τουλάχιστον 19 απλούς ανθρώπους που ζουν και εργάζονται χρόνια στην Αθήνα. Όλα αυτά μπορεί να τα βρει κανείς στην ιστοσελίδα μας www.g2red.org.

Όταν βγάλουμε το φίλτρο που κάνει τους διαφορετικούς από εμάς ανθρώπους αόρατους στα μάτια μας, θα καταλάβουμε πως η ελληνική κοινωνία απαρτίζεται τελικά από πολλά διαφορετικά χρώματα δέρματος, από διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές καταγωγές, όπως ακριβώς και οι απόψεις, οι χαρακτήρες και οι προσωπικότητες που κουβαλάει ο καθένας από εμάς μέσα του!

Η ομάδα του G2RED