Η Τράπεζα χρόνου αποτελεί ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών με μονάδα συναλλαγής το χρόνο και όχι τα χρήματα.

Καταγράφουμε λοιπόν τόσο τις ανάγκες όσο και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει καθένας & καθεμία και δημιουργούμε ένα δίκτυο το οποίο θα στηρίζεται στην αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη. Η Τράπεζα Χρόνου έχει ιδιαίτερη κοινωνική χρησιμότητα γιατί συμβάλλει στην κάλυψη βασικών μας αναγκών χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος.

Τα μέλη μιας τράπεζας χρόνου ανταλλάσουν υπηρεσίες με μονάδα συναλλαγής την ΩΡΑ. Όλες οι υπηρεσίες έχουν ίση αξία, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πνευματικές ή χειρονακτικές εργασίες.

Πως λειτουργεί μια τράπεζα χρόνου: Το μέλος που πρόσφερε, θα δεχθεί με τη σειρά του υπηρεσίες από ένα άλλο μέλος του δικτύου.

Παράδειγμα: Μία ώρα ηλεκτρολογικών εργασιών μπορεί να ανταλλαχθεί με μία ώρα επισκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στην παρακάτω πλατφόρμα μπορεί καθένας να δηλώνει:

  • Τι υπηρεσία μπορεί να προσφέρει
  • Έπειτα θα ενημερώνεται για τις διαθέσιμες υπηρεσίες του δικτύου, τις οποίες μπορεί να έχει ανάγκη.

 

Συμπληρώστε εδώ την πλατφόρμα και μπείτε στο δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών:  http://www.eterotopia.gr/%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85/

ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ

Χώρος Πολιτικής, Πολιτισμού & Αλληλεγγύης

Πτολεμαίων 42 | 2ος όροφος

www.eterotopia.gr